Oferta

Obszarem mojego działania jest wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych dla różnych celów, w tym:

 • zabezpieczenia wierzytelności Banków,
 • amortyzacji budynków i budowli w ramach ustawy o rachunkowości,
 • podziałów majątków,
  • na potrzeby samorządów lokalnych:
  • sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej lub bezprzetargowej,
  • dla ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  • dla sprzedaży prawa własności użytkownikowi wieczystemu gruntu,
  • dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • dla podziałów nieruchomości, ich zamiany itp.